TRANSPORT SERVICE

  1. AIRPORT TRANSFER SERVICE:
OPTION Type of vehicles Price per trip (USD)
Option 1 4-seater car (VND 460,000) US$20
Option 2 7-seater car (VND 506,000) US$25
Option 3 16-seater van (VND 759,000) US$35
Option 4 29-seater coach (VND 1,380,000) US$65

SEVERAL POINTS TO NOTE:

– All airport transfer service quotes are exclusive of 10% tax and 5% service charges
– Surcharge of US$5 per vehicle is applicable during Lunar New Year from 7th through 11th Feb. 2016
– Surcharge of US$5 per vehicle is applicable for flights at odd hours (23.00 – 05.00)
– All vehicles are new, air-conditioning, in good condition
– The hotel personnel holding a placard with the guest’s name on will await at the airport terminal upon the guest’s arrival
– Prices are inclusive of all tolls.

B. PRIVATE TRANSFER SERVICE (price in USD)

 Programmes 4-seater car 7-seater car 16-seater van
 Half day Hanoi city 53 58 63
 Half day Bat Trang ceramic village 50 55 60
 Full day Hanoi city 63 68 83
 Hanoi – Ha Long – Hanoi (1 Day) 93 98 113
 Hanoi – Ha Long – Hanoi (2 Days) 123 133 148
 Full day Bat Trang- But Thap pagoda 73 78 83
 Full day Tay Phuong- Chua Thay pagoda 73 78 83
 Full day Duong Lam Village 73 78 83
 Hanoi – Bac Ninh – Hanoi (1 Day) 73 78 83
 Full day Bat Trang- Van Phuc 73 78 83
 Full day  Bat Trang – DongHo – Dong Ky 78 83 88
 Perfume Pagoda (1 Day) 78 83 98
 Full day Dong Mo Golf 78 83 93
 Full day Chi Linh golf 83 88 98
 Hanoi – Hoa Binh – Hanoi (1 Day) 83 88 98
 Full day Hoa Lu – Tam Coc – Bich Dong 78 83 98
 Full day Hoa Lu – Tam Coc – Phat Diem 98 103 113
 Hanoi – Hai Phong – Hanoi (1 Day) 83 88 103
 Hanoi – Hai Duong – Hanoi (1 Day) 78 83 98
 Full day Cuc Phuong National Park 93 98 113
 Full day Van Long- Kenh Ga 93 98 113
 Hanoi – Mai Chau – Hanoi (1 Day) 93 98 113
 Full day Bat Trang – Duyen Thai 78 88 98
 Hanoi – Mai Chau – Hanoi (2 Days) 123 133 148
 Hanoi – Ninh Binh – Ha Long (2 Days) 178 188 208

TRANSFER PRICE INCLUDES:

All transfers and transportation with air-con vehicles
Local experience driver
All the toll fees as program
Full Day tour is applied from 08h00 – 17h00 (~ 08 hours, is subjected to change by program)
Half Day tour is applied from 08h00 – 12h00 or from 13h00 – 17h00 (~ 04 hours)
02 bottles of mineral water per person per day on days of transfer and sightseeing only

TRANSFER PRICE EXCLUDES:

Tour Guide (Please request if you need our “Local Expert”  English/French Speaking Tour Guide)
Tips
Insurances
Optional excursions and activities
Additional transfer required due to any emergency situation
Items of a personal nature (Phone calls, beverages…)
Peak season surcharges if any
All not mentioned above

THE NUMBER OF GUEST/ TRANSFER:

CAR TYPE 04 SEATER CAR 07 SEATER CAR 16 SEATER CAR
MAXIMUM 2-3 PAX 3-4 PAX 7-8 PAX

SEVERAL POINTS TO NOTE:

1.  The above tour prices are based on our current transportation rates. Increasing petrol rates might affect our transportation, in which case we reserve the right to revise our current rates. If any increase should arise we will of course keep you well informed.

2.  Any special programs you want to go, please contact us for your more information at info@hoanglongluxuryhotel.com

 T

  Dịch Vụ vận chuyển:

  1. Dịch vụ đón tiễn sân bay.
Phương thức Loại xe Báo giá (USD- VNĐ)
Phương thức 1 4 chỗ ngồi (VND 460,000) US$20
Phương thức 2 7 chỗ ngồi (VND 506,000) US$25
Phương thức 3 16 chỗ ngồi (VND 759,000) US$35
Phương thức 4 29 chỗ ngồi (VND 1,380,000) US$65

 ĐIỂM LƯU Ý:

– Tất cả các báo giá dịch vụ đưa đón sân bay chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ

– Phụ thu US $ 5 mỗi xe được áp dụng trong dịp Tết từ ngày 7 đến 11 tháng 2 2017

– Phụ thu US $ 5 mỗi xe được áp dụng cho các chuyến bay vào các giờ lẻ (23.00 – 05.00)

– Tất cả các xe đều mới, điều hòa ,  tình trạng tốt an toàn

– Các nhân viên khách sạn đều mang biển tên và bảng tên khách sẽ chờ đợi tại nhà ga sân bay quý khách đến nơi.

– Giá trên đã bao gồm tất cả các lệ phí cầu đường.

B, Dịch vụ xe cá nhân xe riêng.

                           Lịch Trình 4-chỗ ngồi 7- chỗ ngồi 16- chỗ ngồi
 Half day Hanoi city 53 58 63
 Half day Bat Trang ceramic village 50 55 60
 Full day Hanoi city 63 68 83
 Hanoi – Ha Long – Hà Nội 93 98 113
 Hanoi – Ha Long – Hanoi (2 Days) 123 133 148
 Full day- Bat Trang- Chùa But Thap 73 78 83
 Full day Tay Phuong- Chua Thay pagoda 73 78 83
 Full day Duong Lam Village 73 78 83
 Hanoi – Bac Ninh – Hanoi (1 Day) 73 78 83
 Full day Bat Trang- Van Phuc 73 78 83
 Full day  Bat Trang – DongHo – Dong Ky 78 83 88
 Perfume Pagoda (1 Day) 78 83 98
 Full day Dong Mo Golf 78 83 93
 Full day Chi Linh golf 83 88 98
 Hanoi – Hoa Binh – Hanoi (1 Day) 83 88 98
 Full day Hoa Lu – Tam Coc – Bich Dong 78 83 98
 Full day Hoa Lu – Tam Coc – Phat Diem 98 103 113
 Hanoi – Hai Phong – Hanoi (1 Day) 83 88 103
 Hanoi – Hai Duong – Hanoi (1 Day) 78 83 98
 Full day Cuc Phuong National Park 93 98 113
 Full day Van Long- Kenh Ga 93 98 113
 Hanoi – Mai Chau – Hanoi (1 Day) 93 98 113
 Full day Bat Trang – Duyen Thai 78 88 98
 Hanoi – Mai Chau – Hanoi (2 Days) 123 133 148
 Hanoi – Ninh Binh – Ha Long (2 Days) 178 188 208

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BAO GỒM:

Mọi giao dịch chuyển và vận chuyển bằng xe hạng sang đời cao.

Lái xe kinh nghiệm dày dạn

Tất cả các chi phí nằm trong lịch trình chương trình

tour du lịch đầy đủ ngày được áp dụng từ 08h00 – 17h00 (~ 08 giờ)

Tour nửa ngày được áp dụng từ 08h00 – 12h00 hoặc từ 13h00 – 17h00 (~ 04 giờ)

02 chai nước suối mỗi người mỗi ngày khi đi tham quan vãn cảnh

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG ĐI KÈM:

Hướng dẫn viên du lịch (Vui lòng yêu cầu nếu bạn cần chúng tôi “chuyên gia địa phương” Anh / Pháp , Nhật , Hàn… Hướng dẫn du lịch)

Bảo hiểm

Du ngoạn và các hoạt động Tùy chọn

chuyển khoản bổ sung cần thiết do bất kỳ tình huống khẩn cấp

Các mặt hàng có tính chất cá nhân (gọi điện thoại, đồ uống …)

phụ phí mùa cao điểm nếu có

Tất cả không được đề cập ở trên

SỐ KHÁCH / CHUYỂN:

LOẠI XE 04 Chỗ ngồi 07 Chỗ ngồi 16 Chỗ ngồi
MAXIMUM 2-3 khách 3-4 khách 7-8 khách

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý:

  1. Giá tour du lịch trên đây dựa trên tỷ lệ vận chuyển hiện tại của chúng tôi. giá xăng tăng có thể ảnh hưởng đến giao thông vận tải của chúng tôi, trong trường hợp này chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi mức giá hiện tại của chúng tôi. Nếu bất kỳ sự gia tăng nào phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông tin đầy đủ.
  1. Bất kỳ chương trình đặc biệt, bạn muốn đi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin của bạn tại info@hoanglongluxuryhotel.com
Back to Top